Het programma MaterialDesign heeft als doelgroep zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

MaterialDesign heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van..”

'

De beleving van leer (2015-12-10)

De beleving van leer

header_rompa2

De bijeenkomst vond plaats bij Rompa op 10 december 2015
Provincienbaan 19 te Rijen

Geschiedenis van leer

Eigenlijk is het bijzonder dat leer nog niet aan de orde geweest is. Het is een van de oudste, door de mens gebruikte, materialen. Er is dan ook een lange traditie waar het betreft vormgeving en vervaardigingsmethoden. Het werd voor verschillende doeleinden gebruikt zoals tenten, kleding, waterzakken etc. en uiteindelijk ook voor meubels. Vóór de middeleeuwen werden de huiden gedroogd bij het kampvuur en gevet. Hierdoor trad er conservering op. Vanaf de Middeleeuwen werd gelooid met behulp van vet, aluin en plantaardige materialen. Door de eeuwen heen zijn deze middelen over de gehele wereld gebruikt. Het looien nam veel tijd in beslag en men ging naar methoden zoeken om dit te versnellen.

Pas in de loop van de 19e eeuw wordt het door de technologische ontwikkeling mogelijk om het looiproces te versnellen en te vereenvoudigen met behulp van allerlei machines. In 1848 wordt de looiende werking van chroomzouten ontdekt. De looiers gaan al snel deze chroomlooistoffen gebruiken en rond de eeuwwisseling is de chroomlooiing minstens zo belangrijk als de plantaardige looiing. In begin 20e eeuw wordt het mogelijk om synthtische looistoffen te maken ( deze zijn vooralsnog) minder van kwaliteit. Chroomlooiing wordt nog steeds het meest gebruikt.

leer-1

De huid

Read more »

Innovatieve Materialen nieuwe editie nummer 4 2015

Cover IM 4 2015Bijgaand ontvangt u gratis ter kennismaking de nieuwe editie van het
vaktijdschrift Innovatieve Materialen.
Klik op onderstaande de link voor de bladerbare versie online.
(Open de link en klik voor bladeren rechtsonder op de pagina’s)

http://www.innovatievematerialen.nl/images/Tijdschriften/IM 4 2015 SWF3.swf

Voor abonnees is Innovatieve Materialen ook als (interactieve) PDF beschikbaar.
Zie voor meer info over abonnementen: http://www.innovatievematerialen.nl

Materiaal en Identiteit in de bouw (29-10-2015), KIVI gebouw

 

Dit eendaags symposium Materiaal en Identiteit in de architectuur van morgen werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw in samenwerking met de afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign.
De bijeenkomst vond plaats op 29 oktober 2015 in het KIVI gebouw aan de Princessegracht 23 te Den Haag

Het was een zeer inspirerende dag.
We hebben bijzonder veel positieve reacties ontvangen over deze dag. De kwaliteit van de voordrachten en de discussie was  hoog en de sfeer was uiterst plezierig.
Een aantal bouwprojecten werd verhelderend uit de doeken gedaan. De benadering van emotie en stemming m.b.t. gebouwen was een eye-opener.
Zie de presentatie van Pieter Desmet Design, emotion and well-being
In de forumdiscussie  ontstond er een boeiend gesprek over identiteit van gebouwen (moet niet alleen een “mooi” jasje zijn) en het “vakmanschap” van de architect en de bouwer.
Er waren ca. 40 aanwezigen. Door een van de aanwezigen werd gereageerd met erg inspirerend maar met als enig minpunt dat de zaal niet helemaal gevuld was; hier hadden veel meer professionals van kunnen en mogen genieten.

Mick Eekhout gaf de key note presentatie: een visie op materiaalinnovatie in de bouw

 

Het nieuwe spuiforum, ontwerp Jo Coenen

Het nieuwe Spuiforum c.q. Onderwijs en Cultuur Complex
Het OCC is ontstaan als samenwerkingsproject tussen de bureaus van Jo Coenen, Patrick Franssen en Kamiel Klaassen.

kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal en identiteit

Read more »

De beleving van constructief glas () AGC Westland

Op Woensdag 2 september vond de beleving van constructief glas plaats bij  AGC Westland in Maasdijk.
Het was een inspirerende en goed bezochte avondbijeenkomst waarin een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd werd.

golvendglas3

Prof. Rob Nijsse demonstreert golvend glas

Het programma was:
Introductie en rondleiding door het bedrijf door Anton Peters, AGC Westland
Presentatie  AGC Leoflex™ , een superdunne maar sterke glassoort, door  Laurent Teper, AGC Japan
Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies door Joris van der Vleuten, AGC
Gegoten constructieve bouwelementen uit glas   Rob Nijsse, TU Delft

Wim Poelman (vz. MaterialDesign) opende de bijeenkomst met een korte introductie over glas, waarna Anton Peters een inleiding hield over AGC Westland, dat 40 jaar geleden gesticht is als fusie van 3 bedrijven, zie de presentatie Welkom bij AGC Westland.

 

Read more »

De beleving van soft robotics (16-04-2015) TU Delft

Op deze avondbijeenkomst van MaterialDesign werd het onderwerp soft robotics belicht vanuit drie invalshoeken, te weten materiaaltechnologie, het ontwerpen en de beeldende kunst.
Wim Poelman, voorzitter van MaterialDesign gaf een inleiding

Pieter Jonker (Professor of Vision based Robotics)  introduceerde het Robotics Institute.
Op de foto demonstreert hij een zelflerende robot, die punten krijgt voor goede acties, maar niet tegen strafpunten kan. Zie ook: de robot van de toekomst is leergierig.

Prof Pieter Jonker in het Robotics Lab.

Prof Pieter Jonker in het Robotics Lab.

 

Read more »

Introductie de beleving van soft robotics (16-04-2015) TU-Delft

 Soft Robotics

 Wim Poelman

Al vele jaren is men bezig om robots te ontwikkelen die mensen helpen. De meest in het oog springende toepassingsgebieden zijn de zorg en, amusement en het huishouden.

De ontwikkelingsinspanningen komen uit twee richtingen. Ten eerste de techniek, waar men zich voor een belangrijk deel concentreert op het realiseren van menselijke functies, zoals lopen, grijpen en waarnemen. Ten tweede de menswetenschappen, waar men zich concentreert op de effecten van interactie met artificiële objecten in het kader van, bijvoorbeeld, demente ouderen, maar ook kinderen in ziekenhuizen.

Je zou verwachten dat grote belangstelling voor het onderwerp bestaat in kringen van industrieel ontwerpers, maar deze is nog beperkt. Er wordt in die kringen veel gesproken over ‘smart products’, maar robots, als extreem voorbeeld van een smart product, genieten nauwelijks belangstelling.

Aan de producten is direct te zien uit welke hoek ze komen. Het zeehondje Paro komt duidelijk uit de hoek van de menswetenschappen. De fysieke functies zijn beperkt en mentale functies zijn gericht op welzijn van patiënten.

 De beleving van Soft Robotics

De zorgrobot Eva van de Technische Universiteit Delft komt duidelijk uit de technische hoek. Het accent ligt hierbij niet op de beleving maar op nuttige, technische functies die het product moet verrichten in een zorgomgeving. Een arm lijkt voldoende.

 

Read more »

Materials 2015 (22/23-04-2015)

logo material2015

Vakbeurs & Congres Materials 2015

georganiseerd door het Mikrocentrum

NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven 
22 en 23 april, 09.30-17.00 uur
Entree Beneluxhal
Locht 117
5504 RM Veldhoven

Materials 2015 is hét trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.
De toegang is gratis.

MaterialDesign heeft een stand op de beurs en verleent hier  tevens gastvrijheid aan het vaktijdschrift Innovatieve Materialen, waarmee we een samenwerking zijn aangegaan.
Innovatieve Materialen is een nieuw en innovatief vaktijdschrift dat onder andere voortgekomen is uit behoefte aan kennis over nieuwe materialen, met name in de civiele techniek. Als gevolg van de samenwerking met MaterialDesign wordt de kennis verbreed over een breder gebied dan alleen civiele toepassingen.

MaterialDesign is ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van  een tweetal presentaties op  woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), die vanaf het begin betrokken is bij MaterialDesign,  over “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”.
Wim Poelman (vz MaterialDesign, visiting Professor, Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen), over “ Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Wim Poelman was verhinderd. Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)
zie hierna:

Read more »

Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen

banner

Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen.
MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign is een platform waar mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen. In dat verband heeft MaterialDesign de afgelopen tien jaar een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: ‘de beleving van….’
MaterialDesign werkt behalve met Innovatieve Materialen samen met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TUDelft.
MaterialDesign en Innovatieve Materialen zijn tijdens de Vakbeurs Materials 2015 te vinden op stand nummer 80.

www.InnovatieveMaterialen.nl

Read more »

Beleving van virtuele materialen (12-03-2015) TU-Delft

Deze bijeenkomst vond plaats op 12 maart 2015 in de  TU-Delft van de faculteit IO

De titel “Beleving van virtuele materialen” lijkt een contradictio in terminis.
Virtuele materialen bestaan niet echt. Ze zijn niet materieel, dus je kunt ze niet voelen en ruiken. Maar je kunt ze wél zien. En omdat we steeds meer leven in virtuele omgevingen, waaronder games, worden we steeds meer met virtuele materialen geconfronteerd.
Ten opzichte van ‘echte’ materialen hebben virtuele materialen nogal wat voordelen. Ze zijn niet milieubelastend en ze kosten niets. Bovendien kun je onbeperkt nieuwe materialen verzinnen die dingen doen die in de echte wereld onmogelijk zijn.
Maar, zoals gezegd, virtuele materialen kun je niet voelen, en dus kun je ze niet manipuleren. Er is veel onderzoek gewijd aan het oplossen van dit probleem. Veel ervan is direct gewijd aan het nabootsen van tactiele ervaring. Een voorbeeld is de afgebeelde handschoen van het Nederlandse bedrijf Manus Machinae.

 Manus Machinea

 

 

Er zijn echter meerdere mogelijkheden. Zo onderzoekt promovenda Hanna Schraffenberger in Leiden de mogelijkheden om tactiele ervaringen te creëren door geluid. Met  driedimensionaal geluid schept ze virtuele objecten die je kunt waarnemen zonder ze te zien. Door het aanraken van zo’n virtueel object is het mogelijk zijn aanwezigheid te ‘voelen’ en de aard van zijn materiaal te ervaren.

De enige tijd geleden gepromoveerde Jouke Verlinden is op geheel andere wijze bezig met virtuele object informatie. Hij onderzocht de mogelijkheden van augmented reality in het design proces. Wat hij, onder andere, deed was het projecteren van ‘materiaal’ op witte objecten die uit de 3D printer komen. De vorm is echt, maar het materiaal is virtueel. De apparatuur die hij voor ontwikkelde is gepatenteerd en wordt verder ontwikkeld door een start-up bedrijf.

Programma

Het eerste deel van het programma bestond uit twee lezingen, door respectievelijk Hanna Schraffenberg en Jouke Verlinden.  Na een pauze zal  werd een derde lezing verzorgd door Marco Christis van Blixem Media, een bedrijf dat zich richt op ontwerpen van virtuele ‘werelden’. Hij lichtte toe hoe hij in zijn werk omgaat met het ontwerpen en toepassen van virtuele materialen.
Dit was zijn presentatie: Come dance with me, Face your world, Virtueel Koningshuis

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie o.l.v. Wim Poelman

Read more »

De beleving van kurk () TU-Delft IO

Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Ana Mestre (Corque Design, Portugal)
is gepromoveerd op 2 december 2014 bij de TU-Delft op het proefschrift:
‘Cork Design: A Design Action Intervention Approach Towards Sustainable Product Innovation’

Ze gaf in haar presentatie een overzicht van kurk, waar het vandaan komt, hoe het geoogst wordt en wat zoal de toepassingen zijn.
Kurk is alom bekend als flessenkurk en wordt daar nog steeds veel voor gebruikt. Voor champagnekurken is dit zelfs een zeer goede toepassing, het is van een unieke kwaliteit en past bij het imago van champagne.

Wat minder bekend is dat kurk zeer veelzijdige toepassingen kent. In de sheets van haar presentatie, zie hierna, laat ze dit uitgebreid zien.

Read more »

Introductie de beleving van kurk () TU Delft IO

Beleving van kurk, 3 december, Faculteit Industrieel Ontwerpen,

Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

 Velen die deze titel lezen zullen deze direct associëren met Arjan Ederveen en Tosca Niterink in hun hilarische programma “Creatief met Kurk”.

creatief met kurk

Arjan Ederveen en Tosca Niterink

Ana Mestre

Ana Mestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat daarin niet aan de orde kwam is dat kurk een prachtig, milieuvriendelijk, materiaal is waar een enorme industrie achter staat. Deze industrie is gelokaliseerd in Portugal waar de grootste concentratie aan kurkbomen te vinden is. Deze kurkindustrie staat onder druk.

Een van de grootste toepassingsgebieden, flessenkurken, is grotendeels weggevallen en er moet gezocht worden naar nieuwe toepassingsgebieden. Dit is dan ook het onderwerp van het promotie-onderzoek van de portugese  Ana  Mestre, die een dag voor deze bijeenkomst op het onderwerp promoveert.

Read more »

Verslag van het congres Verbeteren en Herbestemmen op 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag

 

Wim Poelman

Wim Poelman

Het congres werd geopend door prof.dr.ir. W.A. Poelman:

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet worden verbeterd op basis van de moderne normen en waar nodig zullen gebouwen moeten worden aangepast voor een nieuwe bestemming. Bouwen wordt steeds minder ‘nieuw bouwen’ en steeds vaker ‘voort bouwen’. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkeling in hun opdrachtenportefeuille.

Er zijn drie oorzaken voor de trend van verbeteren en herbestemmen…. lees meer in: Congres 30 oktober PDF

 

Joris Wijsmuller in het magazijn

Joris Wijsmuller in Het Magazijn

Conclusie congres Verbeteren en Herbestemmen: “het nieuwe ontwerpen doet zijn intrede” (Wim Poelman)

Read more »

Verslag de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen

Ton Hurkmans

Lumen

Lumen

Alterra was onze voortreffelijke gastvrouw in een mooie zaal grenzend aan een overdekte lichte tuin (Lumen) met veel groen, waar we in een ontspannen sfeer lekkere broodjes kregen aangeboden tijdens de pauze.

Het was een perfecte omgeving voor deze bijeenkomst.

 

 

 

dgbw 2014 animated banner

22-26 september 2014

Charlotte Lelieveld leidde  het onderwerp en de 3 sprekers in.
Deze bijeenkomst was onderdeel van de Dutch Green Building Week.

Read more »

De beleving van algen () LGem

9 september, LGem, Madepolderweg 45c te Den Haag

September 2014 stond in het teken van groene materialen: de beleving van algen bij LGem op 9 september en de beleving van groen bij Alterra op 24 september.
Bij de ‘Beleving van Algen”  gaan we in op de techniek en de toepassingen van algen, maar ook op de uitdagingen ervan voor ontwerpers/kunstenaars.

 De bijeenkomst vond plaats in een bijzondere locatie: een kassencomplex nabij Den Haag (Madepolderweg 45c) waar de productiefaciliteit van het bedrijf LGem is gelegen.

beleving van algen

beleving van algen

LGem is een innovatief bedrijf, opgericht in 2005, dat gespecialiseerd is in productiesystemen voor algen. De naam LGem is afgeleid van de woorden “Light” en “Gem”. Gem staat hierbij voor “edelsteen” of “kostbaarheid”. Wat LGem in essentie doet is waarde creëren met licht. Licht brengt fotosynthese  tot stand waarmee diverse stoffen/materialen kunnen worden geproduceerd.

Read more »

Introductie de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen

Logo_alterra

Locatie: Alterra Wageningen UR Woensdag 24 september 2014 Tijd: 17.00-21.00

Introductie

De beleving van groen wordt georganiseerd door Alterra Wageningen UR in samenwerking met de Stichting Material Design  en KIVI. De bijeenkomst maakt deel uit van de Dutch Green Building Week. Aanmelding vereist, via 

dgbw 2014 animated banner

De Stichting Material Design stimuleert kennisverspreiding op het gebied van materialen door het verbinden van verschillende kennisgebieden zoals industrie, ontwerpers en onderzoekers.

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en ontwikkelt  expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Alterra’s missie is de potentie van natuur verkennen en inzichtelijk maken en de kwaliteit van het leven verbeteren.

Tijdens de discussiebijeenkomst de beleving van groen staat de meerwaarde van groen als multifunctioneel materiaal centraal. De bewuste en onbewuste beleving van ruimten en omgeving wordt in hoge mate bepaald door het gebruik van groen.
Groen is een belangrijk multifunctioneel product die een cruciale invloed heeft op de leefomgeving op het gebied van gezondheid, sociale balans, klimaat, omgevingskwaliteit en economische waarde.

Read more »

Bouwmaterialen en Innovatie, 30 oktober 2014, Het Magazijn Den Haag

Jaarlijks evenement van het Platform “Bouwmaterialen en Innovatie” op 30 oktober 2014 in
Het Magazijn te Den Haag, met als thema:
Verbeteren en Herbestemmen

nieuwbouw wordt voortbouw

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet verbeterd worden op basis van de moderne normen en indien nodig zullen gebouwen aangepast moeten worden voor een nieuwe bestemming. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkelingen in hun opdrachtenportefeuille.

Bouwen wordt steeds minder nieuw bouwen en steeds vaker voort bouwen. 

Een eerste oorzaak van deze trend is dat afbreken te beschouwen is als kapitaalvernietiging. We kunnen ons dat financieel niet meer permitteren. De tweede oorzaak is dat afbreken altijd te beschouwen is als vernietiging van cultureel erfgoed. Zelfs slecht ontworpen erfgoed heeft een visuele functie verworven in de gebouwde omgeving die je niet altijd ongestraft kan verwijderen. Ten derde betekent afbreken altijd schade aan het milieu, bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke CO2 belasting.

lees meer in het Persbericht per 10 juni

 logo verbeteren en herbestemmen

Inschrijven:
Informatie over de dag kunt U vinden op www.bouwmaterialeneninnovatie.nl .

Bij inschrijving wordt U doorgelinked naar de site van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs

Verslag “beleving van intelligente composieten” (26-03-2014) Utec Composites

  • Inleiding  Utec Composites, Mark van Loon
  • Solutions in composites, Eric van Uden (Solico)
  • Kunst voor en in de openbare ruimte, Marcel Smink Read more »

Materials 2014 16 en 17 april, Koningshof Veldhoven

Vakbeurs Materials 2014logo-md-3
NH Conference Centre Koningshof
Locht 117 5504 RM, Veldhoven
16 en 17 april, 9.30 tot 17.00 uur

MaterialDesign is aanwezig op de beurs met een stand en ondersteunt het innovatief plein voor materiaal innovaties

Klik hier voor het lezingenprogramma van 16 april

NB: 11:50-12:15
Baroniezaal
Smart Material Interfaces
Wim Poelman, Voorzitter, Stichting MaterialDesign

Klik hier voor het lezingenprogramma van 17 april

Beleving van intelligente composieten (26-03-2014) UTEC Composites)

 

Deze bijeenkomst werd gehouden bij UTEC  op woensdag 26 maart 2014, vanaf 17:00 tot 21:00
Kitmanstraat 13 1812 PL Alkmaar en werd georganiseerd samen met KIVI.

Toelichting:

Een composiet is per definitie een materiaal waarbij specifieke eigenschappen van verschillende materialen worden gecombineerd. In feite praten we over synergie. De combinatie van de materialen biedt meer functionaliteit dan de materialen afzonderlijk.
Het begrip “intelligente composieten” is op twee manieren op te vatten. Intelligentie zou bij de ontwerper of bij het materiaal zelf kunnen schuilen. In het eerste geval zouden we kunnen spreken van intelligent gebruik van de mogelijkheden van ‘gecomponeerde’ materialen. In het tweede geval kunnen we spreken van materialen die zich in interactie met hun omgeving kunnen aanpassen.
Beide invalshoeken komen bij deze bijeenkomst aan de orde.
Utec is een relatief klein bedrijf dat in staat is grote projecten te realiseren. In hun markt gaat het ook meestal over grote projecten. Een recent/huidig project is de bioscoop Gouda. Hiervoor heeft UTEC Composites gevelpanelen geproduceerd. De bioscoop Gouda is nog in aanbouw, maar de gevelelementen hangen.
Mark van Loon, directeur eigenaar van Utec zal zich in zijn presentatie richten op de ontwikkeling van composieten in het algemeen.

Panelen bioscoop Gouda

Panelen bioscoop Gouda

Read more »

Terugblik “de beleving van kleur” bij AkzoNobel op 13 december 2013

2013-11-13 MaterialDesign beleving van kleur bij AKZO 072De beleving van kleur bij AkzoNobel in Sassenheim  op 13 november 2013 werd georganiseerd door KIVI en MaterialDesign

Een impressie van de bijeenkomst door Karen Laird (MaterialDesign) volgt hierna:

“De Beleving van Kleur”

Kleur is overal om ons heen. Alles heeft een kleur: dat zien wij en dat benoemen wij. Meestal voelen wij ons vrij zeker over wat we zien. Maar is dat terecht? Zoals tijdens de bijeenkomst de “Beleving van Kleur”, die 13 november bij AkzoNobel in Sassenheim gehouden werd, steeds duidelijker naar voren kwam, is kleur moeilijk te meten en te kwalificeren en helemaal moeilijk om in een systeem onder te brengen.  Kleurenbetrouwbaarheid blijkt alles behalve dat te zijn.

Wat is kleur? Kleur is voor alles een eigenschap van licht. Niet alleen is het waarnemen van kleur afhankelijk van lichtsoort en sterkte, kleur zelf is de frequentie van het licht.

De technische verklaring is dat licht niets anders is dan elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, ongeveer van 380 tot 740 nm. Zichtbaar licht zelf is een klein gedeelte uit het hele spectrum van typen van elektromagnetische straling, dat kan verschillen in golflengte en intensiteit. Een kleur is licht met één bepaalde golflengte of frequentie. Het kleurenspectrum is niets anders dan een continuüm van monochromatische kleuren. Met andere woorden: zichtbaar licht is opgebouwd uit alle kleuren in het spectrum.

Read more »

Beleving van kleur (13-11-2013) AkzoNobel

Wim Poelman, Jacqueline Revet

Op de avond van 13 november vond bij AkzoNobel in Sassenheim een bijeenkomst plaats met als thema de Beleving van kleur. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting MaterialDesign en de afdeling Industrieel Ontwerpen van KIVI NIRIA.

Inleiding:
Kleur vormt een wezenlijk onderdeel van het beeld van het product en er wordt vaak op kleur gekozen. Een auto bijvoorbeeld wordt vaak op kleur gekozen Dit geldt voor mannen, maar nog meer voor vrouwen. Vaak kiest een man het model uit en een vrouw de kleur.

Kleur speelt dus een belangrijke rol, maar ook “kleureffecten” doen dat.
Ook kijken we vaak naar “digitale” kleur.

Tijdens de bijeenkomst zullen de ontwikkelingen in kleur uitgebreid aan de orde komen, naast het onderwerp trends. Voor AkzoNobel is het nodig vooruit te blikken. Hoe dit gebeurt binnen AkzoNobel komt uitgebreid aan de orde, maar er wordt ook in bredere kring uitgebreid over trendonderzoek gediscussieerd, op basis van een inleiding van trendonderzoekster Milou Ket.

Ontwikkelingen in kleur:
Read more »

Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design

Dit boek is een must voor iedereen die werkt in het gebied van materialen en ontwerp:

Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design is a compilation of essential new reading for anyone whose work crosses the wide field of materials and design.

edited by elvin karana, owain pedgley, and valentina rognoli

foreword by mike ashby

Het wordt uitgegeven bij Elsevier op 25 november 2013 :  zie hier.

Read more »

Congres Bouwmaterialen & Innovatie 2013, Aula TU Delft

Ook MaterialDesign heeft hier een stand.

zie voor verdere informatie: Congres Bouwmaterialen & Innovatie

Verslag Beleving van Disposibles (18-09-2013) Materia

Wim Poelman

Op 18 september jl. vond de Beleving van Disposibles plaats. Weinig deelnemers maar des te hogere kwaliteit.. Naast gastvrouw Els Zijlstra van Materia spraken Marjo Broertjes van KLM en Jeroen Verbrugge van Flex Development.

Opvallend waren de worsteling van beide sprekers met het begrip duurzaamheid en het streven naar kwaliteit van niet alleen rotables, maar ook disposables. Read more »

Beleving van disposables (18-09-2013)

Wim Poelman

 

Op 18 september vindt in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam de avond bijeenkomst
“De Beleving van Disposables” plaats.
Pedro de Medinalaan 5-C, 1086 XK Amsterdam tel.

Organisator is de Stichting MaterialDesign en de bijeenkomst maakt onderdeel uit van het kwartaalthema van Materia “Leisure”.

Read more »

verslag van de beleving van materialen in de zorg op 16 mei 2013 bij Materia

Charlotte Lelieveld en Ton Hurkmans

Deze goed bezochte (45ste) “beleving” van MaterialDesign werd mede georganiseerd door Materia en zoals Els Zijlstra treffend zei: wij zijn hier de gastheer van de gastheer.
De sprekers, Els Zijlstra, Joost Verhoeven en Marieke Sonneveld, verzorgden een zeer inspirerende bijeenkomst.

Read more »

De beleving van materialen in de zorg (16 mei 2013)

Op 16 mei 2013 in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam, Pedro de Medinalaan 1b
Ontvangst 17.30 uur.

Stichting Material Design i.s.m. Materia en KIVI NIRIA afdeling Industrieel Ontwerpen

Op uitnodiging van Materia in het kader van de Xpert serie Zorg.

Over de Xpert serie Zorg
De kille, witte en steriele ziekenhuizen van vroeger zijn gelukkig verdwenen. Sinds onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijke materialen, rustige kleuren, veel daglicht en groen niet alleen een prettige werkomgeving vormen, maar ook een positief effect hebben op het genezingsproces staat de zorg in het teken van the healing environment. Aan de serie bijeenkomsten is een tentoonstelling gekoppeld.
Daarmee kan men fysiek kennismaken met diverse materialen. Bijvoorbeeld antibacteriële, zelfreinigende en luchtzuiverende materialen zorgen voor gezonde omgevingen die bovendien tientallen procenten kunnen besparen in onderhoud en beheer. Behalve uit de eigen collectie van Materia worden ook de materialen van themapartners getoond.

Read more »

Terugblik op de beleving van papier bij Coldenhove Papier op 3 april 2013

door Ton Hurkmans

De hartelijke ontvangst, de prachtige ligging van de papierfabriek Coldenhove in de mooie en historische omgeving op de Veluwe, de interessante presentaties met toekomst gericht denken en de open discussie maakte het geheel tot een zeer bijzondere beleving voor de 25 aanwezige materiaalontwerpers en kunstenaars

Er werd begonnen met een rondleiding door Kees Cormelissen, Gert van Beek, Ron Sportel, René van Buren, Harry Mulder en Dirk van Vreeswijk.  Alle rondleiders straalden enthousiasme uit. Een van de rondleiders zei dat hij nergens anders zou willen werken. De fabriek draaide goed. Het bedrijf is mede-eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie en sinds 1985 wordt de restwarmte geleverd aan het nabijgelegen zwembad

Er waren 4  presentaties:

Dirk van Vreeswijk

Dirk van Vreeswijk trapte af over de achtergrond van Coldenhove Papier, over papier maken in het verleden, het heden en de toekomst.
Zelfs de verre toekomst schuwde hij niet
(zie hierna)

Coldenhove Papier werd opgericht in 1661.

Er werken thans 130 mensen;
de omzet is ca. 35 M€

Het bedrijf bestaat al 350 jaar en over nog eens 350 jaar ziet het er zo uit: Coldenhove Papier aan Zee!

Read more »

De Beleving van papier op 3 april 2013 bij Coldenhove Papier

Papier als constructief en decoratief materiaal in duurzame producten
Wim Poelman

Op 3 april aanstaande is de Beleving van papier gepland.
Papier is al eerder aan de orde geweest in het kader van verpakkingen en sandwichpanelen, maar nog nooit expliciet.  De bijeenkomst vindt plaats in een van de oudste papierfabrieken in Nederland, Coldenhove te Eerbeek.

Coldenhove Papier

De papierindustrie, en met name Coldenhove, is bezig met veel innovatieve ontwikkelingen waarin zij graag de creatieve industrie wil betrekken. Papier wordt nog steeds geassocieerd met drukwerk, verpakkingen  en disposibles, maar wordt in steeds meer duurzame producten verwerkt, Iets dat in Japan al sinds mensenheugenis wordt gedaan.

Terugblik op de beleving van nonwovens bij Lantor

door Karen Laird en Ton Hurkmans

Met een avondvullende programma over niet geweven stoffen  in het vooruitzicht trokken eind februari bijna 40 belangstellenden richting Veenendaal, naar het in nonwovens gespecialiseerd bedrijf Lantor BV. Bij aankomst werd de bezoekers eerst een rondleiding door de fabriek aangeboden, om iets meer inzicht in het product ‘nonwoven’ te verschaffen. Want hoe ontstaat nu een materiaal dat niet gebreid of gestikt wordt?

De organisatie, de rondleiding en de ontvangst bij Lantor waren voortreffelijk.
Het was een gevarieerde en geanimeerde bijeenkomst  met een zeer creatieve discussie. Er was na afloop een prijs voor de beste vraag.

Sebastiaan Weij van Lantor gaf een inleiding over zijn bedrijf. (zie ook: organisatie Lantor)

Introductie de beleving van nonwovens

Introductie nonwovens door Wim Poelman:

Nonwoven of vlies is een categorie textielmaterialen die geweven noch gebreid is. In tegenstelling tot de klassieke fabricage van een textieldoek wordt dus geen garen gebruikt, maar wordt het materiaal rechtstreeks als vezel of filament in een vlies afgelegd en vervolgens aan elkaar gehecht. De vezels of filamenten kunnen daarbij al dan niet georiënteerd zijn (gerichte of ongerichte vliezen). De opbouw kan zeer verschillend zijn. Deze varieert van nauwelijks tot zeer intensief gebonden, soepel tot stijf, compact tot hoogvolumineus. (Bron: Wikipedia)

Nonwovens worden gebruikt in zeer veel verschillende toepassingen. Grote toepassingen zijn: kleding (Alcantara), maandverband en luiers, dweilen, poetsdoeken, zemen, disposable operatielakens, -kleding en beschermmiddelen, filtratie, isolatiematerialen, drager voor (auto)tapijt etc.

fig. 1 de productie van non wovens

Read more »

Slimme Materialen

Op 8 februari zal Charlotte Lelieveld, al vanaf het begin betrokken bij MateriaDesign, haar proefschrift  ”Smart materials for the realization of an adaptive building component”  op de TU Delft verdedigen.
Hierna volgt een korte samenvatting van haar proefschrift.

Slimme materialen voor het realiseren van een adaptief gebouwcomponent

De laatste 150 jaar hebben veel meer technologische ontwikkelingen plaatsgevonden vergeleken met alle voorliggende decennia. Deze ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Technologische innovaties op gebied van internet, elektronische producten en mobiliteit drukken een enorme stempel op de socio-culturele ontwikkelingen van de maatschappij. Wanneer hierbij wordt gekeken naar de invloed op de gebouwde omgeving, dan is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen onze huidige manier van leven en wereld perceptie en onze leefomgeving. Het is duidelijk dat technologische ontwikkelingen een belangrijkere rol moeten gaan spelen in architectuur.

Digitale technieken in de architectuur werden voornamelijk toegepast voor het visualiseren van ontwerpen. Daarna hebben deze technieken zich ontwikkeld tot de ontwikkeling van geometrische ontwerpmodellen. Deze modellen simuleren performatieve digitale omgevingen die zich continu kunnen aanpassen aan dynamische parameters. Deze modellen kunnen worden vertaald naar real-time gebouwen met het gebruik van computer gestuurde numerieke constructiemethoden. De volgende stap zou gevonden moeten worden in het realiseren van performatieve gebouwen waarbij de omgeving zich continue zou kunnen aanpassen aan de hand van dynamische parameters. Het gedrag van deze continue adaptieve gebouwen is gerelateerd aan tijd en beweging. Architectuur moet zich meer ontwikkelen op het gebied van adaptatie, zodat het meer in relatie blijft staan met de huidige ontwikkelingen en de gebruiker.
.

Read more »

Terugblik op de beleving van Materialen door Ontwerpers

door Karen Laird

Hoe kijken ontwerpers tegen materialen aan? Dat was het thema van de bijeenkomst

in het kader van “de beleving van…” op 11 december op de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Voor veel ontwerpers lijkt materialenkennis van ondergeschikt belang in de dagelijkse ontwerp praktijk. Materialen en materialenontwikkeling spelen echter wel een rol bij innovatie en ontwikkeling. Hoe beleven ontwerpers dit?

De kunst van materialen innovatie Read more »

De Beleving van Materialen door Ontwerpers

Beleving van Materialen door Ontwerpers

Datum: 11 december 2012

Plaats: Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU-Delft
Tijd:  18 uur
Organisatie: Stichting Material Design i.s.m. Product en KIVI NIRIA

Op dinsdag 11 december vond op de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft een avondbijeenkomst plaats met als titel “De Beleving van Materialen door  Ontwerpers”
Dit evenement was gekoppeld aan een tentoonstelling over materialen in de hal van de faculteit.

tentoonstelling materialen, TUD

In de tientallen bijeenkomsten in het kader van “de beleving van…” is nooit expliciet de beleving van materialen door de ontwerper aan de orde geweest. Het ging altijd om de eindgebruiker, terwijl het aannemelijk is dat de visie op materialen door ontwerpers verschilt van die van veel eindgebruikers.

 

 

.

 

Read more »

Terugblik beleving van afval (19-9-2012)

door Ton Hurkmans

Leuk én leerzaam was deze beleving van afval bij Milgro en weer was het een zeer boeiende beleving met een andere kijk op afval.
De vier presentaties gaven een beeld van afval vanuit verschillende gezichtspunten:
Afval, bestaat dat eigenlijk wel? Is het niet een grondstof?
Wat is  onze  kennis en innovatie bij de preventie, het verwerken en hergebruiken van afval en hoe gaan we daarmee verantwoord om? (Alexander Lange, Milgro)
Schaarse grondstoffen worden nu zomaar weggegooid in elektrische apparaten (e-waste). Hebben we hier wel een goede lange termijn visie? Zijn de Chinezen niet veel slimmer? (Thomas Martinelli, Philips)
Slimme toepassingen in drinkbekers op festivals, die anders voor een grote afvalberg zouden zorgen (Elias van Hoek, TU Twente)
Afval valt op, het is overal om je heen als je er oog voor hebt. Het is dan geen afval meer, want je kunt er fantastisch mooie dingen van maken (Jan Körbes)

lees meer:

Read more »

De beleving van afval op 19 september bij Milgro te Rotterdam

Waarom de Beleving van Afval?

Uit archeologische vondsten weten wij dat de mensheid  zich al meer dan 5000 jaar bezighoudt met georganiseerde afvalverwijdering.  Afvalmanagement is wat dat betreft niets nieuws. Wel is de efficiency verbeterd: er lopen niet langer varkens door de straten om het afval weg te werken. Ook aan hygiëne is gewerkt: steden hebben tegenwoordig rioolsystemen in plaats van open goten. De hoeveelheid en het soort “afval” dat wij tegenwoordig produceren is echter wel veranderd. Tot zeer recentelijk was de manier waarop wij gewend waren met grondstoffen, voedsel en producten om te gaan gericht op de lange termijn. Verspilling was uit den boze. De westerse industriële revolutie bracht daar verandering in. De introductie van massaproductie zorgde ervoor dat een schier oeverloze keur aan betaalbare consumentenproducten binnen het bereik van een groot deel van de bevolking kwam. We raakten allen gewend aan het idee dat het aanbod aan grondstoffen en voedsel oneindig was.

Read more »

Impressie van de Beleving van Email op 11 april 2012 bij VOM

door Karen Laird

Volgens Wim Poelman, onder wiens bezielende leiding de avond georganiseerd werd, was deze bijeenkomst de 33ste editie van De Beleving van…misschien geen mijlpaal, maar toch iets om even bij stil te staan. En dan is het heel leuk om te zien hoeveel mensen het vertrouwen hebben in de kwaliteit van deze avonden om naar Nieuwegein af te reizen voor een discussie over de Beleving van Email. Of emaille? Maakt niet uit, allebei is goed. Vaag associeert menigeen email met oude sanitair en oma’s keuken. Maar wie gebruikt het nog?

Verrassend genoeg bleek tijdens deze bijeenkomst, die overigens gehouden werd bij de in het kantoor van de Koninklijke Metaalunie gehuisvest brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie VOM, dat email nog een behoorlijke rol speelt op verschillende plekken in de industrie. Email is immers niets anders dan het bakken van een keramische slijt- en krasvaste beschermlaag (glas) op een metalen ondergrond, en een dergelijke beschermlaag blijkt nog dagelijks nodig te zijn. Read more »

De beleving van email (7-4-2012)

Wim Poelman

In deze tijd wordt het woord email geassocieerd met communiceren via internet. Het zou best interessant zijn een bijeenkomst over de beleving hiervan te organiseren, maar ditmaal gaat het om de andere betekenis: “het  aanbrengen van een glaslaag op een materiaal, bijvoorbeeld, metaal, keramiek of, jawel, glas. Het is een van de mooiste en duurzaamste oppervlaktetechnieken, maar het is in de vergetelheid verdreven. Er is nog slechts één Nederlands bedrijf dat de techniek op grotere schaal beoefent met daarnaast een legertje kunstenaars. Onder andere als gevolg van duurzaamheidsoverwegingen lijkt de techniek weer in opkomst. Vandaar het besluit om er een beleving aan te wagen. Deze vindt plaats op 11 april in het gebouw van de Metaalunie in Nieuwegein, waar de Vereniging Oppervlaktetechnieken Materialen (VOM) als gastheer zal optreden.

Voor de jongeren onder ons:  vroeger werd emailleren breed toegepast. Gasfornuizen, potten en pannen, kachels, baden, douchebakken, emmers, straatnaambordjes en nog veel meer producten werden vroeger geëmailleerd.

Figuur 1 geëmailleerde straatnaambordjes

Vandaar dat onze grote kachels- en fornuizenfabrikant  ATAG een eigen succesvolle emailleerafdeling had. Emailleren werd in de tweede helft  vorige eeuw echter verdrongen door poedercoaten, en voor pannen en potten werd steeds meer roestvast staal en aluminium gebruikt. Het werk voor het emailleerbedrijf van ATAG werd minder en een aparte onderneming werd opgericht, Ferro Techniek (http://www.ferrotechniek.com) , om de behandeling ook aan te bieden aan andere bedrijven. Het werk werd echter steeds minder en het emailleren van fornuizen beperkte zich na enige tijd tot de pandragers. Op een dieptepunt werd het bedrijf  overgenomen door de toenmalige directeur Simon Kaastra. Lees meer [....] of download het pdf bestand beleving van email

Read more »

Impressie “beleving van Rapid Prototyping” bij Protospace te Utrecht

door Ton Hurkmans

Je zou niet meer van Rapid Prototyping moeten spreken maar van Rapid Manufacturing…..
Dit was een uitspraak van Charlotte Jansen, een van de sprekers op deze boeiende bijeenkomst van MaterialDesign, waar we tevens een blik in de toekomst van Productontwikkeling en Productfabricage konden werpen.

Wouter Pijzel

Onze gastheer Wouter Pijzel van ProtoSpace gaf de aftrap met een zeer inspirerend verhaal.

Zijn presentatie was tevens een college in innovatie.

Nederland is blijven hangen in de kenniseconomie en heeft de stap naar de voorsprongeconomie vooralsnog gemist, was zijn stelling.
Hij gaf met een aantal voorbeelden en eigen ervaring aan wat voor een voorsprongeconomie noodzakelijk is:
- snelheid
- open innovatie
- onbegrensde nieuwsgierigheid
- samenwerking.
zie zijn presentatie ProtoSpace
en een videoimpressie van zijn presentatie


Onderscheiding voor Peter Legierse, medeoprichter van de Stichting MaterialDesign

Mikrocentrum reikt Kees Kooij award uit aan Peter Legierse voor zijn verdienste aan Mikrocentrum.

Peter Legierse

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Mikrocentrum op woensdag 21 december 2011 is de Ir Kees Kooij award uitgereikt aan Peter Legierse. De award, die voor de achtste keer werd uitgereikt, is bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Mikrocentrum. Peter Legierse is sinds een groot aantal jaren verbonden aan Mikrocentrum als docent (cursus decoreren van kunststoffen), als themadagorganisator en als dagvoorzitter bij diverse vakbeurzen. Daarnaast is hij voorzitter van de dit jaar door Mikrocentrum opgerichte branchevereniging RapidPro. Peter Legierse is een belangrijke en actieve ambassadeur voor Mikrocentrum en een terechte winnaar van de Kees Kooij award van 2011.

De beleving van rapid prototyping ()

De bijeenkomst vond plaats bij  ProtoSpace in Utrecht op 7 december 2011.

Toelichting (Wim Poelman en Peter Legierse):
Als het ging om rapid prototyping (RP) dan ging het aanvankelijk zeker niet over beleving.
RP werd gezien als een handige manier op snel een 3D model te hebben van iets dat op de computer is ontworpen. Vooral in de beginfase van RP leverde het resultaat eerder een negatieve dan een positieve beleving. Stereolithografie (SLA) leverde een grof-geribbeld product op met een onbestemde kleur en weinig robuustheid. Om er iets toonbaars van te maken moest men flink schuren, plamuren en spuiten.
Bij architectuur was dit anders. Daar was men gewend aan maquettes waar sowieso kleur en textuur aan de fantasie van de toeschouwer werd overgelaten. Read more »

Delft Innovation Award 2011

Het College van Bestuur heeft de Delft Innovation Award  geïnitieerd om de grootse innovaties van de universiteit zichtbaarheid te geven en de wetenschappers in het zonnetje te zetten.
De finale van de Delft Innovation Award 2011  was op de TU Delft IO op 6 december.

Er was ook een inzending van een van de teamleden van MaterialDesign, Charlotte Lelieveld, met haar onderzoek “smart composite”,  zie filmpje.

Volledige informatie kunt u vinden op: Delft Innovation Award 2011

Impressie van “de beleving van decoratieve materialen”

beleving van decoratieve materialen

Ton Hurkmans

Het was een druk bezochte bijeenkomst  ”de beleving van decoratieve materialen” bij het Materia Inspiration Centre in Amsterdam.

Het Materia Inspiration Centre, was de “place to be”  voor dit thema.
Inspiratie kon hier ruimschoots opgedaan worden,
met een tentoonstelling van duizenden materialen in allerlei  verschijningen, decoraties en toepassingen. Het nieuwe Materia Inspiration Centre is in mei j.l. geopend. Het is gehuisvest in een nieuw, mooi en ruim gebouw met een grote expositieruimte met een oppervlak van 1400 m2.

Els Zijlstra

Els Zijlstra, de directeur van Materia presenteerde met gepaste trots het nieuwe Centrum. Inspiratie kan hier worden verkregen door alleen al te kijken naar de vele tentoongestelde materialen, maar ook door bijvoorbeeld de material explorer van Materia te gebruiken.

 

.

 

 

Read more »

de beleving van decoratieve materialen (29-09-2011)

Wim Poelman

MaterialDesign hield op 29 september wederom een discussie avond De Beleving Van. Dit keer was het thema “Decoratieve Materialen”. De bijeenkomst vond plaats in het “hol van de leeuw’’, te weten het Materia Inspiration Centre in Amsterdam. Oprichter en architect Els Zijlstra leidde  de discussie. Voorts waren er sprekers uit de industrie en uit de creatieve sector. De bijeenkomst viel samen met een tentoonstelling over materialen op basis van rapid prototyping. Het was een extra reden om de bijeenkomst te bezoeken.

Read more »

Impressie van de Beleving van Materialen in de Muziek

verslag van Karen Laird

Het was een select gezelschap dat zich verzamelde in de Q zaal van Bouwkunde in Delft op 22 juni om, onder leiding van Erik Tempelman, over de beleving van materialen in de muziek te praten. Juist daardoor was deze Beleving een intiemere bijeenkomst dan anders vaak het geval is. Dit paste goed bij het onderwerp: muziek is vaak een intieme beleving, subjectief, een drager van herinneringen die niet bij iedereen hetzelfde zijn.  Volgens Schopenhauer drukt muziek alleen de essentie uit van het leven, en de gebeurtenissen erin, nooit deze zelf. Hoe dat werkt, daar is nog weinig over bekend. Maar dat het zo is, staat vast.

Read more »

de beleving van Materialen in de Muziek (22-06-2011)

de gitaarspeelster van Vermeer

Op woensdag 22 juni was er weer de bijeenkomst De Beleving, georganiseerd door MaterialDesign in samenwerking met ProductMagazine. Deze keer stond “De Beleving”  in het thema van Materialen in de Muziek:  materialen waar muziek in zit.
De bijeenkomst werd gehouden in de TU Delft, gebouw Bouwkunde.
De toegang was gratis.

De meeste muziekinstrumenten hebben in de loop der tijd veel ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij materialen en ook de ontwikkelingen in materialen een zeer belangrijke rol spelen.
Zie ook het artikel in ProductMagazine van mei 2011 (pdf)

Read more »

‘Material driven’ ontwerp en innovatie

Materials Engineering Paviljoen

het MaterialDesign Pavilion

door Karen Laird

Om kennis te maken met de nieuwste materialen en mogelijkheden was de Materials Engineering beurs, die deze week plaatsvond in Eindhoven,  de ‘place to be’.

Hier was te zien en te horen hoe de stand van zaken rond de ontwikkelingen in nieuwe materialen, zoals piezoelektrische materialen, smart en intelligente materialen is op dit moment. Er werd ook volop gebrainstormd en gediscussieerd over waar men in de toekomst naar toe wil. Onderzoekers kwamen tijdens de twee minisymposia aan het woord om te praten over de nieuwste resultaten.

Read more »

MaterialDesign Paviljoen op de beurs Materials Engineering 2011 te Eindhoven, 25 en 26 mei

MaterialDesign heeft deelgenomen aan de beurs Materials Engineering met een
collectieve stand.
Bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van
nieuwe materialen en halffabricaten werden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Lees meer in PaviljoenMaterialDesign2011 en  MaterialDesign pavilion

Impressie van de bijeenkomst “de beleving van schuim”

Material Design: De beleving van schuim op 3 maart 2011
Waar: Recticel, in Kesteren

Van matras tot kunstwerk, van bumper tot scheidingswand: schuim en geschuimde materialen blijken verrassend veelzijdig toegepast te worden in allerlei industrieën.
Gastheer Recticel toonde de mogelijkheden van polyurethane schuim, met als nieuwste toepassing een hydrofiel schuim dat als substraat voor het telen van groenten dient.
Aluminiumexpert Rein van de Velde vertelde over mogelijkheden van geschuimd aluminium en aluminium legeringen en liet zien hoe deze materialen bij kunnen dragen aan lichtere en sterkere constructies in de automotive industrie, of bijvoorbeeld, in medische toepassingen.
Kunstenaar Jacob Alkema toonde vervolgens zijn schuimtegel kunstwerk, dat gemaakt werd door een innovatief gebruik van keramiekschuim. Zijn werk dient tevens als onderzoek naar de mogelijkheden van keramiek- en betonschuim.
De laatste spreker van de avond was Paul Wilkes. Zijn bureau La Senzo ontwerpt stands en bedrijfsinterieurs waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van schuim, als flexibel en decoratief bouwmateriaal. Zijn ontwerpen zijn bedoeld om ruimtelijk te “communiceren”. Daarbij blijkt schuim een uitstekend communicatiemiddel te zijn.
lees meer impressies van De beleving van schuim (pdf)

De beleving van schuim (3-3-2011)

De beleving van schuim (pdf file)
Material Design houdt op 3 maart wederom de discussieavond De Beleving Van.
Deze keer is het thema schuim. Tijdens de bijeenkomst zal schuim vanuit verschillende achtergronden worden belicht. De avond vindt plaats in Kesteren bij het bedrijf Recticel, gespecialiseerd in polyurethaanschuim, zowel op het gebied van materiaal als van productieprocessen.

Inschrijven kan hier (via de website van Product)

Pas op: Oude website
disclaimer